Odd Johan Fritzøe

KONTAKT ODD JOHAN FRITZØE

Danser/koreograf Odd Johan Fritzøe
mail odd.johan.fritzoe@gmail.com
telefon + 47 91 36 29 83

Turnéproduksjon/gjestespill Helle Levang Moum
mail hmoum@online.no
telefon +47 92 69 85 76

Turnéinformasjon
Danseinformasjonen
mail info@danseinfo.no

Kunstnerisk historikk/forskning
Nasjonalbiblioteket
Kjersti Rustad
mail kjersti.rustad@nb.no