Odd Johan Fritzøe

Velkommen inn i universet til danseren og koreografen
Odd Johan Fritzøe. 

På disse websidene er alle forestillinger gjennom tredve år dokumentert med statistikker og audiovisuelle lenker - samt et utvalg av kritkker. Nytt er samarbeidet med Nasjonalbiblioteket; deres arkiv inneholder nå alle publikasjoner.

Samarbeidene mellom dans, billedkunsten og norske komponister har utviklet seg til et særegent kunstnerisk uttrykk - abstrakt og aktuelt.

Den skjøre danseren mot det stringente monumentale -
menneskenaturen blir eventyrlig.

God fornøyelse! OJ Signatur